Garantija

Garantija

1. Pardavėjas visais atvejais garantuoja prekės kokybę ir suteikia 24 mėn garantinį aptarnavimą. www.laikrodistau.lt garantuoja, kad parduodama prekė yra originali, tinkamos kokybės ir atitinka prekės technines charakteristikas.

2. Garantijos laikas skaičiuojamas nuo laikrodžio įsigijimo datos. Nemokamas garantinis remontas atliekamas gedimams, kurie atsirado dėl gamyklinio broko ar nekokybiškų medžiagų panaudojimo. Gedimų priežastis nustato ir juos šalina pardavėjo įgaliotas serviso meistras. Atskirais atvejais, kai laikrodžio negalima sutaisyti serviso dirbtuvėse, jis yra siunčiamas gamintojui.

Garantija netaikoma:

- Laikrodžiams su matomais mechaniniais ar cheminiais pažeidimais;

- Jeigu laikrodžio gedimas atsirado dėl neatsargaus ar neatsakingo naudojimo;

- Jeigu laikrodis buvo taisomas ne garantinio serviso dirbtuvėse.
 
3. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, laikrodžio remonto išlaidas apmoka Pardavėjas.

4. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

- Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus;

- Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

- Reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

- Vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.