Laikrodžio Grąžinimas

Grąžinimas

PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Tad nekokybiškas prekes galite gražinti ir atgauti pinigus. Garantuojame pinigų grąžinimą per dvi darbo dienas nuo prekių priėmimo atgal. Norėdami grąžinti nekokybišką prekę, turite užpildyti grąžinimo formą

 

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Suprantame, kad ne visada pavyksta išsirinkti būtent tai ko norima arba pasikeitus aplinkybėms ką tik įsigytas laikrodis tampa nebereikalingas.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Mažmeninės prekybos taisykles, laikrodžiai nepatenka į prekių, kurias pirkėjas turi teisę grąžinti per 14 dienų nepateikdamas atsisakymo priežasties, kategoriją. Tad laikrodžių Pardavėjai turi pilną teisę kokybiškų laikrodžių nepriimti atgal.

Tačiau Laikrodistau.lt garantuoja Pirkėjams galimybę grąžinti arba pakeisti į analogiškos vertės pirktą laikrodį , per 7 dienas.

7 dienų grąžinimo garantija galioja jeigu laikomasi sekančių taisyklių:

A.  Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, turi užpildyti LaikrodisTau.lt nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (užsakymo patvirtinimo laiško kopiją), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

 

B.  Grąžinamas laikrodis privalo būti originalioje (toje pačioje kaip gavimo momentu) ir tvarkingoje pakuotėje;

 grąžinamas laikrodis turi būti nepraradęs savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

 

C.  grąžinamas laikrodis turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautas.

Kilus ginčui dėl grąžinamo laikrodžio išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo, Laikrodistau.lt kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

 

GRĄŽINIMO IŠLAIDOS

Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Laikrodistau.lt grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti bei patikrinti, apmoka Pirkėjas. Kai prekes iš Pirkėjo atsiima Laikrodistau.lt, prekių siuntimo išlaidos išskaičiuojamos iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos. Jeigu prekės grąžinimo išlaidos viršija Pirkėjui grąžintiną pinigų sumą, Pirkėjas per 15 dienų apmoka šią sumą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.

Laikrodistau.lt per trumpiausią laiką (dvi darbo dienas),bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų (esant nestandartinėms situacijoms) nuo tos dienos, kai gavo iš Pirkėjo grąžinamą kokybišką laikrodį ir prisilaikant ir atitinkant anksčiau nurodytas taisykles, grąžina Pirkėjui sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas..

Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).